Taşınmadan önce eşyaların düzgün bir şekilde paketlenmesi, değerli ve hassas eşyaların özel olarak korunması ve taşınacak eşya listesinin hazırlanması önemlidir. Ayrıca, yeni ofis düzeninin planlanması ve gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılması da taşınma öncesi önemli adımlardandır.