Planlarda meydana gelebilecek değişiklikler müşteriler için önemli bir konudur. Bu bölüm, taşınma tarihinin nasıl ve ne zaman değiştirilebileceği, bu değişikliğin olası etkileri ve yapılması gereken prosedürler hakkında bilgi verir.